Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công văn

Báo cáo 6 tháng đầu năm
Đăng ngày : 09/08/2011 07:00:00 - 3361 lượt xem
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 25 /BC - LĐLĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 03  tháng  6  năm 2011
 
BÁO CÁO
HOẠT  ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG (CNVCLĐ)

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011

Trong những tháng đầu năm 2011, bên cạnh những chuyển biến tích cực của nền kinh tế thế giới, tình hình bất ổn chính trị tại một số khu vực và thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản đã làm giá dầu thô, lương thực trên thị trường thế giới tăng cao. Ở trong nước, lãi suất ngân hàng tăng, việc điều chỉnh giá điện, nước, xăng dầu, đặc biệt là tỉ giá USD/VNĐ đã gây áp lực tăng giá hàng hóa, dịch vụ. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP “về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; UBND thành phố có Công văn 1113/UBND-KTTH “về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô” đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy SXKD, góp phần ổn định thị trường, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
 
Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GDP) ước tăng 12,9% so với cùng kỳ 2010.

Tổng số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay là 17.253 lao động, đạt 52,28% kế hoạch.

6 tháng đầu năm, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.043 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 6.491 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án trực tiếp nước ngoài, tăng 03 dự án so với cùng kỳ 2010, với tổng vốn đầu tư 184,7 triệu USD và 07 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 187,57 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm lên 372,27 triệu USD.
 
Đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ra sức thi đua lao động, sản xuất lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng thành phố (29/3), Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và 125 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016); triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), góp phần chung vào sự phát triển KT-XH của đất nước và thành phố.
 
2. Tình hình CNVCLĐ: (Tính đến thời điểm 31/5/2011)

- Tổng số CNVCLĐ                                           : 102.450 người 
Trong đó: CNVCLĐ khu vực ngoài Nhà nước  :  65.519 người
- Tổng số đoàn viên công đoàn                           :  81.062 người/51.248 nữ
Trong đó: + Đoàn viên khu vực Nhà nước         :  30.849 người
                 + Đoàn viên khu vực ngoài Nhà nước: 50.213 người
- Tổng  số công đoàn cơ sở                                  :  1.005
Trong đó:  + Khu vực Nhà nước                          :    599
                  + Khu vực ngoài Nhà nước                :    406

Tình hình tư tưởng, tâm trạng của CNVCLĐ trên địa bàn thành phố hầu hết  tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách điều hành của Chính phủ và những giải pháp của thành phố về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, do tình hình giá cả ngày càng tăng cao nên đời sống đại đa số CNVCLĐ và những người làm công ăn lương rất khó khăn. Mong muốn hiện nay của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ tại các KCN-CX là được đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, Chính phủ và thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa để giúp CNVCLĐ thu nhập thấp có điều kiện cải thiện cuộc sống.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Công tác tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các hoạt động xã hội của Công đoàn


Nhằm ổn định đời sống, việc làm của CNLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, đại hội CNVC, hội nghị người lao động, xây dựng, thương lượng ký kết TƯLĐTT trong các doanh nghiệp; ban hành văn bản số 325/LĐLĐ chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ lương, thưởng, thời gian nghỉ Tết đối với CNVCLĐ. Phân công cán bộ tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức tư vấn pháp luật cho CNLĐ ; đẩy mạnh việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách điều chỉnh mức lương tối thiểu của Chính phủ; nắm bắt và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế thấp nhất các vụ phản ứng, ngừng việc tập thể, đình công, lãn công trong doanh nghiệp. Phối hợp với đoàn khảo sát Viện Công nhân & Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) khảo sát 06 doanh nghiệp  và tổ chức Tọa đàm về công tác thực hiện tiền lương tối thiểu, tuổi nghỉ hưu lao động nữ, thực trạng công tác thống kê của tổ chức Công đoàn.
 
Qua thống kê báo cáo của 60 công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS Trung ương và địa phương các loại hình kinh tế tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

- Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thu nhập bình quân 4.360.011 đồng;
- Đối với doanh nghiệp có cổ phần vốn góp Nhà nước, thu nhập bình quân       3.556.090 đồng;
- Đối với doanh nghiệp dân doanh, thu nhập bình quân 3.436.448 đồng;
- Đối với doanh nghiệp FDI, thu nhập bình quân           2.769.948 đồng.
* Người có thu nhập cao nhất : 75.000.000 đồng.
* Người có thu nhập thấp nhất:  1.350.000 đồng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tuy phải chịu những ảnh hưởng nhất định từ suy thoái kinh tế toàn cầu, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, thị trường bị thu hẹp… song phần đông các doanh nghiệp vẫn giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, cơ bản bảo đảm việc làm, đời sống người lao động.
 
6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ lãn công, 01 vụ ngừng việc tập thể , LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo Công đoàn các KCN&CX phối hợp cùng các cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn CĐCS tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết thoả đáng những kiến nghị, đề xuất của người lao động; tham gia cùng Sở LĐTB&XH thành phố làm việc với Công ty CP sản xuất & Thương mại Hữu Nghị giải quyết chế độ nghỉ việc cho 257 CNLĐ ; tham gia cùng các cơ quan chức năng thành phố giải quyết việc khiếu nại các chế độ chính sách của CNLĐ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Đà Nẵng; phối hợp chỉ đạo hội nghị người lao động và giải quyết chế độ, chính sách cho lao động hợp đồng thời vụ ở Cty TNHH IMPERIAL VINA Đà Nẵng.
 
100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 95% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Đại hội CNVC, 40% Công ty cổ phần, Công ty TNHH có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động. Có 188/323 đơn vị có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố ký kết TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 58,2%. Các Ban thanh tra nhân dân được thành lập và duy trì hoạt động trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.
Tổ chức Hội thảo đánh giá 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện TƯLĐTT” ; phối hợp với Văn phòng ILO Việt Nam tổ chức tập huấn TƯLĐTT và đối thoại xã hội cho 30 cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn cụ thể nội dung xây dựng TƯLĐTT, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và người sử dụng lao động cho chủ tịch CĐCS một số đơn vị ngoài nhà nước, FDI . Công đoàn các KCN&CX phối hợp với Ban Quản lý các KCN&CX tổ chức tập huấn về thương lượng ký kết TƯLĐTT cho chủ doanh nghiệp và cán bộ công đoàn…
Nhằm đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng và phối hợp tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 13 tại Công ty CP Dược Danapha; tham gia Hội thảo “Trách nhiệm của các cấp công đoàn với việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên”; tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường giữa LĐLĐ và Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố giai đoạn 2006 - 2010; thăm, tặng quà cho 10 CNLĐ bị TNLĐ nặng, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5 triệu đồng; tham gia đoàn kiểm tra chính sách lao động, ATVSLĐ - PCCN tại 19 doanh nghiệp; tham gia điều tra 02 vụ TNLĐ chết người  và kết luận 01 vụ TNLĐ tại Công ty cổ phần Vinafor. LĐLĐ các quận, huyện tham gia kiểm tra thực hiện ATVSLĐ - PCCN tại 33 công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhắc nhở doanh nghiệp triển khai công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật, đồng thời qua đó vận động thành lập tổ chức công đoàn. 
 
Các hoạt động xã hội của Công đoàn

Các hoạt động xã hội, tình nghĩa được CNVCLĐ tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Trong dịp Tết Tân Mão, công đoàn các cấp tặng trên 1.300 suất quà với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những doanh nghiệp có đông CNLĐ ở các tỉnh xa, CĐCS tham gia với chủ sử dụng lao động tổ chức xe đưa đón trước và sau Tết, hoặc hỗ trợ tiền tàu xe cho CNLĐ .
 
LĐLĐ thành phố thăm và chúc tết cán bộ hưu trí, các đơn vị phục vụ người có công, các Quận, Huyện uỷ và UBND các quận, huyện, 14 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở, các đơn vị thuộc công đoàn ngành Trung ương; đồng thời tổ chức thăm, tặng quà cho 12 gia đình và 16 CNLĐ không về quê đón Tết.
6 tháng đầu năm, CNVCLĐ đã đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” số tiền 550.317.600 đồng. Từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”, LĐLĐ thành phố đã tặng 311 suất quà trị giá 159 triệu đồng, hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa chữa và xây dựng mới 18 “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 381 triệu đồng; các cấp công đoàn hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 11 “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 260 triệu đồng.
 
Vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần số tiền gần 2 tỷ đồng ; thực hiện giúp đỡ 72 hộ đặc biệt khó khăn của quận Sơn Trà theo Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy với kinh phí gần 400 triệu đồng .

LĐLĐ thành phố tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, có 800 CNLĐ tham gia và thu được 680 đơn vị máu; hướng dẫn 14 hộ CNLĐ khó khăn vay 100 triệu đồng từ quỹ “Quốc gia hỗ trợ việc làm”, tạo việc làm mới cho 54 lao động. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Các cấp công đoàn thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) và các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “về những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”.
 
LĐLĐ thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” cho trên 200 CCVC-LĐ ở các đơn vị trường học; tổ chức tọa đàm công tác phòng chống HIV/AIDS và TNXH cho gần 200 cán bộ, CNVCLĐ trong các đơn vị du lịch, lữ hành; gặp mặt, tặng quà động viên 20 thanh niên CNVCLĐ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I/2011 với kinh phí trên 6 triệu đồng.
 
Phối hợp với VTV Đà Nẵng, Đài DRT Đà Nẵng thực hiện các phóng sự chuyên đề về chăm lo đời sống cho người lao động trước, trong và sau Tết, về tình hình thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp. LĐLĐ thành phố và LĐLĐ các quận Sơn Trà, Liên Chiểu vận động thành lập 04 Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử; ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện quyền cử tri của CNLĐ tại các khu nhà trọ cho gần 600 CNLĐ ở các Tổ tự quản.
6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức 34 hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao thu hút gần 3.000 lượt diễn viên, vận động viên tham gia dự thi và trên 12.000 lượt CNVCLĐ đến xem, trong đó Giải thể thao CNVCLĐ thành phố lần thứ II với 4 môn thi: kéo co, bóng bàn, bóng đá mini và cầu lông thu hút trên 1.000 vận động viên của 59 công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở tham dự; tổ chức 12 đợt tuyên truyền, triển khai Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm thất nghiệp, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân & gia đình, công tác dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các nội dung phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội… cho gần 5.000 lượt CNVCLĐ (LĐLĐ thành phố tổ chức 06 đợt tuyên truyền với hơn 1.200 CNVCLĐ tham gia).

Chuyên mục “Lao động và Công đoàn” trên Báo Đà Nẵng và website LĐLĐ thành phố đã thực hiện 200 tin, 25 bài, 06 mục trả lời chế độ chính sách cho người lao động; Chuyên mục truyền hình “Lao động và Công đoàn” trên Đài DRT Đà Nẵng thực hiện 13 chương trình với 20 phóng sự chuyên đề và 96 tin phản ánh phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố. Phối hợp với VTV Đà Nẵng, Đài DRT Đà Nẵng thực hiện 08 phóng sự về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến và hoạt động “Tháng công nhân”.
Hoạt động “Tháng công nhân”
Năm 2011 là năm đầu tiên LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động “Tháng công nhân” với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia, đưa “Tháng công nhân” thực sự là ngày hội của CNLĐ, qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, đồng thời làm cho toàn xã hội ngày càng quan tâm hơn đến đội ngũ CNVCLĐ.
 
Khởi đầu hoạt động “Tháng công nhân”, LĐLĐ thành phố chủ động phối hợp với lãnh đạo các địa phương liên quan làm việc với 35 chủ nhà trọ đề nghị không nâng giá tiền thuê nhà, thu đúng giá điện, nước theo quy định; phát hành 1.000 tờ rơi “Giá điện năm 2011 - những điều cần biết” đến CNLĐ ở nhà trọ và tiến hành làm thủ tục đăng ký cho 150 hộ CNLĐ hưởng giá bán điện theo quy định; tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động “Tháng công nhân” và tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” 2011 với sự tham dự của trên 1.200 CNVCLĐ, đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành thành phố; tổ chức Giải thể thao CNVCLĐ lần thứ II với 4 môn thi: kéo co, bóng bàn, bóng đá mini và cầu lông thu hút trên trên 1.000 vận động viên của 59 đơn vị tham dự . Tại Lễ phát động, lãnh đạo UBND thành phố đã trao Bằng khen kèm theo tiền thưởng 5.000.000đ/1cá nhân cho 29 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo; LĐLĐ thành phố tặng 15 “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thiếu điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở với số tiền 215.000.000đ. Phối hợp với VTV Đà Nẵng, DRT Đà Nẵng thực hiện 5 phóng sự chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, 8 phóng sự về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến và hoạt động “Tháng công nhân”.
 
Các cấp công đoàn thành phố tập trung đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ ; phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ. Tổ chức và phối hợp tổ chức 14 hội diễn văn nghệ, 12 hội thi thể thao thu hút gần 4.300 lượt diễn viên, vận động viên tham gia dự thi và trên 18.000 lượt CNVCLĐ đến xem; tổ chức 32 đợt tuyên truyền, tư vấn pháp luật, công tác dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản… cho trên 5.700 lượt CNVCLĐ; phát hành 250 bộ Sổ tay cán bộ công đoàn gồm các nội dung: Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; thăm hỏi và tặng quà cho 210 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ với số tiền trên 62 triệu đồng ; phối hợp với VTV Đà Nẵng, Đài DRT Đà Nẵng thực hiện 12 phóng sự về các phong trào thi đua, chăm lo đời sống cho CNLĐ trong thời kỳ bão giá; phóng sự biểu dương những doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống cho người lao động.
Tổ chức “Ngày pháp luật”; Hội thi “Tiếng hát Công nhân lao động” và “Ngày hội công nhân lao động các KCN &CX”;  tư vấn tổ chức đám cưới theo khả năng tài chính của CNLĐ và các trò chơi có thưởng như: “Hãy chọn giá đúng”, trả lời các câu hỏi liên quan kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, Luật bầu cử; tổ chức chương trình bán hàng bình ổn giá với gần 500 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với giá cả khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho CNLĐ… đã thu hút hàng ngàn lượt CNLĐ các KCN&CX tham dự, vui chơi và mua sắm .

3. Tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ


Phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2011, chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND thành phố khóa XIII tiếp tục được phát động rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
LĐLĐ thành phố đã tặng 05 cờ, 249 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. UBND thành phố tặng 01 cờ cho tập thể, 14 bằng khen cho 09 tập thể và 05 cá nhân; trao Bằng khen kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng cho 29 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 05 cờ và 53 bằng khen cho các cá nhân và tập thể.

4. Công tác xây dựng tổ chức

6 tháng đầu năm 2011, các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thành lập mới 49 CĐCS và phát triển 5.070 đoàn viên, trong đó có 14 CĐCS có từ 50 lao động trở lên.
LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS” và Hướng dẫn 187/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam “về xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS”, triển khai Kết luận 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) và Kế hoạch công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (giai đoạn 2010 - 2015) của Ban Chỉ đạo thành phố trong cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống; tổ chức 14 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn  cho 1.110 cán bộ công đoàn các cấp với các nội dung: kỹ năng thương lượng ký kết TƯLĐTT, kỹ năng tư vấn pháp luật; nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS; công tác kiểm tra, công tác tài chính Công đoàn; tăng cường vai trò Công đoàn để nâng cao trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp; chính sách lao động, tiền lương, xây dựng môi trường doanh nghiệp thân thiện; tổ chức hội nghị Tổ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ thành phố để thông qua đề cương các bài giảng chuyên đề về hoạt động Công đoàn.
 
Công tác phát triển đảng trong CNVCLĐ được đặc biệt quan tâm. Theo tổng hợp báo cáo của 14 công đoàn cấp trên cơ sở và 08 CĐCS trực thuộc, 6 tháng đầu năm 2011 đã giới thiệu 417 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Trong đó, số đoàn viên ưu tú ở các đơn vị có tổ chức cơ sở đảng do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu là 131 người, ở các công đoàn cơ sở chưa có tổ chức cơ sở đảng do Ban Chấp hành CĐCS giới thiệu là 20 người. Có 231 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, trong đó số CNLĐ trực tiếp sản xuất là 33 người, tỷ lệ 14% (không có trường hợp đảng viên được kết nạp do Ban chấp hành CĐCS chịu trách nhiệm như là 01 đảng viên chính thức).

Riêng tại cơ quan Công đoàn các KCN&CX, Chi bộ Công đoàn các KCN&CX đã hướng dẫn cụ thể cho các CĐCS trực thuộc giới thiệu đoàn viên ưu tú về Chi bộ Công đoàn các KCN&CX là 20 người, đang tiến hành xác minh để đề nghị kết nạp 5 trường hợp.

LĐLĐ thành phố tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đến nay đã có trên 300 cán bộ nòng cốt, cốt cán ở 52 đơn vị doanh nghiệp.

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Công đoàn các KCN&CX với LĐLĐ quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục thành phố với LĐLĐ các quận, huyện.

Tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình liệt sỹ là cán bộ chuyên trách công đoàn, các đồng chí cán bộ công đoàn các thời kỳ; gặp mặt, tặng quà cho 03 đồng chí cán bộ chuyên trách công đoàn nghỉ hưu; khám sức khỏe định kỳ cho 97 cán bộ công đoàn chuyên trách. Ban hành Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm 03 cán bộ, điều động 03 cán bộ, luân chuyển 02 cán bộ, ký hợp đồng lao động 07 người. Thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/CP cho 04 cán bộ CĐ chuyên trách và nâng lương định kỳ cho 16 cán bộ công đoàn trong hệ thống.
            
Các cấp công đoàn tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn thành phố Đà Nẵng và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”; tiếp tục khảo sát các doanh nghiệp có 50 lao động (có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)  trở lên, hoạt động ổn định để tiến hành thành lập CĐCS.

Đề nghị Tổng Liên đoàn tặng 238 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cán bộ Đảng, chính quyền, Công đoàn các cấp.

5. Hoạt động Nữ công

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ thành phố.

Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp công đoàn thành phố phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp của quận, huyện tổ chức Hội thi “Nữ công gia chánh”, “Ngày hội 8/3”, thi cắm hoa, bày mâm ngũ quả và giao lưu văn nghệ; tổ chức nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt hái hoa dân chủ, gặp mặt tặng hoa, quà, tham quan, dã ngoại, thi làm bánh dân tộc, thi hát dân ca, “Diễn đàn giao lưu về chính sách dân số và chăm sóc SKSS”... LĐLĐ thành phố phối hợp với VTV Đà Nẵng thực hiện phóng sự về nữ CNVCLĐ tiêu biểu; cử đội dự thi nữ CNVCLĐ tham dự hội thi do Hội LHPN thành phố tổ chức đạt giải nhất phần thi bày mâm ngũ quả, giải khuyến khích phần thi nấu ăn và cắm hoa.
 
Hoạt động Tháng hành động vì trẻ em (15/5 - 30/6) được đặc biệt quan tâm. Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và kết thúc năm học 2010 - 2011, các cấp công đoàn đã tổ chức 195 cuộc gặp mặt, tuyên dương, phát thưởng cho trên 9.300 học sinh con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. LĐLĐ thành phố tổ chức Hội trại, tuyên dương khen thưởng 200 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi và đạt thành tích xuất sắc trong học tập; tặng 10 suất quà cho con CNVCLĐ bị nhiễm chất độc Dioxin (1.000.000đ/1 suất); cùng với Tổng Liên đoàn thăm và tặng 20 suất quà cho trẻ em con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm chất độc dioxin (500.000đ/1 suất).
 
 Kỷ niệm 10 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: gặp mặt gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; hội thi “Bữa cơm gia đình CNVCLĐ cuối tuần”; hội thảo “Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình và thành công trong công việc”; “Nữ CNVCLĐ với văn hóa công sở”; gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục con cái; nói chuyện chuyên đề về “Giữ gìn hạnh phúc gia đình”; “Ngày hội gia đình CNVCLĐ” … LĐLĐ thành phố tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan LĐLĐ thành phố
6. Công tác tài chính

Thực hiện quyết toán ngân sách Công đoàn năm 2010 với Tổng Liên đoàn; duyệt quyết toán và phân bổ kinh phí năm 2011 cho các cấp công đoàn thành phố. Hướng dẫn công đoàn quận, huyện, ngành, cấp trên cơ sở và các Ban, phòng cơ quan LĐLĐ thành phố thực hiện giảm chi thường xuyên 10%. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 03/HD-LN giữa Sở Tài chính - Kho bạc Nhà nước - LĐLĐ thành phố. Đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn quý 1/2011 khối SXKD; kiểm tra, đối chiếu kinh phí 0,2% với 02 CĐCS. Giao kế hoạch SXKD năm 2011 cho Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn và tổ chức kiểm tra hoạt động tài chính năm 2010 của Công đoàn giáo dục các quận, huyện. 
Tình hình thu, chi ngân sách Công đoàn: (Tính đến 31/5/2011)
 
    - Thu kinh phí CĐ    : đạt 55% kế hoạch năm
    - Thu đoàn phí CĐ   : đạt 50% kế hoạch năm
    - Chi  NSCĐ (3 cấp): đạt 51% kế hoạch năm

7. Hoạt động của UBKT: (Báo cáo riêng)


8. Một số công tác khác


Được sự đồng ý của Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố đã tiến hành xây dựng trụ sở làm việc mới tại 48 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian chờ xây dựng trụ sở, cơ quan LĐLĐ thành phố đã chuyển đến làm việc tại Trung tâm dạy nghề thành phố.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố làm việc với 05 công đoàn cấp trên cơ sở , giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất liên quan đến hoạt động công đoàn, chỉ đạo các đơn vị lưu ý các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 như: thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên; thu quỹ “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức hội nghị NLĐ và ký TƯLĐTT...

Tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2010 và triển khai khai chương trình phối hợp năm 2011 giữa LĐLĐ thành phố và Sở Lao động Thương binh & Xã hội.

Làm việc và trao đổi kinh nghiệm về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn với Công đoàn tỉnh Daegu (Hàn Quốc), CĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; làm việc với Ban An toàn giao thông thành phố về “Đánh  giá tình hình sử dụng rượu bia và tham gia điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam”.

9. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc

9.1- Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng
Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, Khách sạn Công đoàn Đà Nẵng; nâng cấp website của Công ty để tăng cường việc quảng bá thương hiệu. Hoàn thành hồ sơ quyết toán công trình xây dựng nhà A3 được Tổng Liên đoàn phê duyệt; thuê kiểm toán độc lập kiểm toán tình hình tài chính của công ty năm 2010.

9.2- Trung tâm Dạy nghề
Triển khai chỉ tiêu kế hoạch dạy nghề cho các đối tượng chính sách do UBND thành phố giao; tổ chức dạy nghề phổ thông cho 728 học sinh; phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức thi nghề đợt 2 cho học sinh THCS và THPT; xây dựng Đề án phát triển Trung tâm dạy nghề giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

9.3- Nhà Văn hoá Lao động

Hiện nay, có 16 CLB trực thuộc,  thường xuyên tổ chức các hoạt động phục vụ CNVCLĐ thành phố; đã phối hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội Bánh chưng xanh”, Hội thi “Tiếng hát CNLĐ lần thứ III”, “Ngày Hội CNLĐ các KCN”, Giải Thể thao CNVCLĐ, Chương trình “Vũ điệu xanh” VTV6 Đài Truyền hình VN… thu hút gần 17.000 lượt người tham gia.
 
Nhận xét chung: Tiếp tục phát huy thành quả năm 2010, 6 tháng đầu năm 2011, cán bộ công đoàn các cấp và CNVCLĐ thành phố đã cố gắng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Thường trực Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; sức lan tỏa của các hoạt động “Tháng Công nhân”… đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tạo động lực để cán bộ công đoàn và CNVCLĐ thành phố tiếp tục phấn đấu “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2011 và những năm tiếp theo.
 
Tuy vậy, trước yêu cầu thực tiễn hiện nay thì hoạt động công đoàn vẫn còn những hạn chế, bất cập cần điều chỉnh và đổi mới, đó là: công tác tuyên truyền giáo dục còn nặng về hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu; việc thực hiện dân chủ cơ sở thông qua hội nghị người lao động đạt tỷ lệ còn thấp; việc xây dựng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc; tỷ lệ phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên chưa đạt yêu cầu đề ra; chất lượng hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp FDI chưa cao; còn tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

III.  NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011


1. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, chăm lo đời sống, đẩy mạnh các hoạt động xã hội

- Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tìm biện pháp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI để duy trì, giữ vững sự ổn định về quan hệ lao động trên địa bàn thành phố. Rà soát, kiểm tra tình hình việc làm, việc thực hiện Quyết định 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Trợ cấp khó khăn đối với lao động có thu nhập thấp”; quy định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, xây dựng thang, bảng lương và các chế độ chính sách khác có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và Công đoàn; tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động tham gia với chủ doanh nghiệp xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động.
- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ - PCCN”.
- Tăng cường hoạt động xã hội của các cấp công đoàn, tiếp tục vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” đạt chỉ tiêu đề ra, thực hiện xây dựng “Mái ấm công đoàn” và kịp thời trợ cấp cho CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động CNVCLĐ đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”; phối hợp rà soát và có kế hoạch giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn của quận Sơn Trà thoát nghèo bền vững; hướng dẫn CNLĐ vay vốn từ quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền giáo dục

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ý nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; 82 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2011); tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016) trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố.
- Tổng kết Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố thực hiện NQ 20/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ thành phố.
- Đẩy mạnh hoạt động CLB tuyên giáo công đoàn; duy trì, nâng cao chất lượng trang báo, website LĐLĐ thành phố và Chuyên mục  “Lao động & Công đoàn”.

3. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  KT - XH của thành phố

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” với các nội dung năng suất - chất lượng - hiệu quả. Vận động CNVCLĐ khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011 của thành phố. 
- Tổ chức Lễ tuyên dương CNVCLĐ tiêu biểu năm 2011.

4. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng CĐCS vững mạnh ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hoàn thành chỉ tiêu
thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên năm 2011. Tập trung thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp có trên 50 lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam; chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn.
- Tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố (nhiệm kỳ 2008 - 2013). 
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp, trong đó chú trọng đối tượng CNLĐ trực tiếp sản xuất.  

5. Hoạt động Nữ công    

 
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về “Công tác vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ thành phố giai đoạn 2011 - 2015; tuyên truyền, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; đẩy mạnh hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các phong trào VHVN - TDTT trong nữ CNVCLĐ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, nhất là khu vực ngoài nhà nước và các doanh nghiệp có đông lao động nữ.

6. Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn UBKT công đoàn các cấp nhằm đảm bảo hoạt động kiểm tra công đoàn ngày càng hiệu quả.     
- Thực hiện kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành chủ trương, Nghị quyết công đoàn cấp trên, quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.   
- Hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

7. Công tác tài chính

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách Công đoàn; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và công văn số 297/TLĐ của Tổng Liên đoàn về “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”; Công văn số 1113/UBND-KTTH của UBND thành phố “về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô”.
- Thực hiện các biện pháp động viên, khuyến khích để tăng nguồn thu kinh phí và đoàn phí công đoàn; tiếp tục thực hiện cấp kinh phí cho các cấp công đoàn theo kế hoạch.
- Xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc LĐLĐ thành phố tại 48 Pasteur.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. LĐLĐ thành phố báo cáo Tổng Liên đoàn, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố biết để có cơ sở theo dõi và chỉ đạo.

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội X Công ...
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội X Công ...
Công văn
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6
Báo cáo tháng 4 năm 2011
Ủng hộ nhân dân Nhật bản bị thiệt hại do động đất, ...
V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP Ngày 24/2/2011 của Chính phủ
V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ...
Báo cáo tháng 2 năm 2011
Khảo sát, báo cáo hộ CNVC-LĐ nghèo cần hổ trợ xây dựng, ...
Báo cáo tháng 1 năm 2011
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2010
Chương trình công tác tháng 01 năm 2011
Hướng dẫn về việc tổ chức đại hội công nhân viên chức ...
Hướng dẫn các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Mão 2011
Đánh giá cán bộ công chức năm 2010
Báo cáo hoạt động tháng 10/2010
Bảo hộ lao động
V/v gửi kế hoạch kiểm tra CĐCS về LĐLĐ thành phố Đà ...
Về việc báo cáo tổng kết năm 2010

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết