Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công văn

Báo cáo sơ kết hoạt động UBKT Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011
Đăng ngày : 11/08/2011 07:00:00 - 3050 lượt xem
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: :     /CTr - LĐLĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 05  tháng  8  năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2011
I. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2011

1. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm Ngày Cách tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

2. Tổ chức hiến máu nhân đạo tại Công đoàn Viên chức, CĐ giáo dục, CĐ Y tế.

3. Phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố ĐN tổ chức tập huấn về công tác dân số KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe nâng cao chất lượng giống nòi trong CNVCLĐ năm 2011

4. Tổ chức tập huấn TƯLĐTT cho các doanh nghiệp tại LĐLĐ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, CĐ các KCN&CX; tập huấn công tác Tài chính, UBKT cho LĐLĐ Hoà Vang

5. Báo cáo kết quả vận động CNVC-LĐ hướng ứng kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-ĐCT của Đoàn chủ tịch TLĐ về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT”.

6. Triển khai xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ” đợt 3/2011.

7. Đi cơ sở vận động thành lập CĐCS; đôn đốc các đơn vị mới thành lập tổ chức đại hội CĐ theo tiến độ và kiện toàn BCH ở một số đơn vị khuyết BCH.

8. Tiếp tục truy thu KPCĐ 0,2% khối SXKD Trung ương

9. Kiểm tra đồng cấp quyết toán 2010.

10. Giao ban công tác nữ công quý III.

11. BTV LĐLĐ thành phố làm việc với LĐLĐ quận Sơn Trà, huyện Hoà Vang.

12. Kiểm tra hoạt động CĐ khối trường học năm học 2010 - 2011.

II. Dự kiến lịch cụ thể:


- Sáng 01/8: Giao ban tuần 1 tháng 8                      (T/trực + Trưởng ban)

- Chiều 01/8: họp cơ quan tháng 7/2011                     (T/trực + CBNV)

+ Làm việc với Cty Vinpearl                         (T/trực + Ban Tổ chức)

- Từ ngày 03-04/8: tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật do Tổng Liên đoàn tổ chức                                          (Ban CSPL)

- Sáng 05/8: tổ chức hiến máu nhân đạo trong CNVCLĐ cho CĐ Viên chức, Xây dựng, Giao thông (Ban Tuyên giáo - Nữ công)

+ Làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố (Ban Tổ chức)
- Chiều 05/8: Họp Thường trực (T/trực + CVP)
- Sáng 06/8: Tập huấn TƯLĐTT cho CBCĐ các KCN&CX(đ/c Chiến PCT)
+ Ra mắt BCH CĐ Cty Dona NewTower      (T/trực + Ban ToC + tổ công tác)
- Sáng 08/8: Giao ban tuần 2 tháng 8 năm 2011              (T/trực + Trưởng ban)
+ Họp tại Sở LĐTB và XH về Bảo hiểm thất nghiệp            (Đ/c Chiến PCT)
- Chiều 08/8: Làm việc với LĐLĐ quận Hải Châu           (Đ/c Thanh PCTTT)
- Ngày 09/8: Tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho LĐLĐ quận Sơn Trà và LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn      (đ/c Chiến PCT + Ban CSPL)
- Ngày 09/8: Học Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho đảng viên và cán bộ chuyên trách Công đoàn.
- Từ ngày 08-09/8: UBKT đi công tác TP HCM             (đ/c Đại, Hiền - UBKT)
- Ngày 10/8: Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN thành phố            (Đ/c Linh PCT + Ban Tuyên giáo - Nữ công)
+ Ban Tổ chức Thành uỷ kiểm tra Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố
- Ngày 14/8: Tổ chức Hiến máu nhân đạo tại Công đoàn ngành Y tế (Ban Tuyên giáo - Nữ công)
- Sáng 15/8: Giao ban tuần 3 tháng 8/2011                 (T/trực + Trưởng ban)
- Chiều 15/8: Làm việc với LĐLĐ quận Sơn Trà  (BTV LĐLĐ thành phố).
- Từ ngày 05-15/8: Kiểm tra đồng cấp Tài chính                 (UBKT)
- Chiều ngày 16/8: HN liên tịch LĐLĐ thành phố và Sở Văn hoá Thể thao - Du lịch
- Sáng 18/8: Tập huấn giải quyết tranh chấp lao động đình công  (Toàn thể cán bộ chuyên trách CĐ)
+ Tập huấn nghiệp vụ CĐ cho CĐ CTy quản lý bay miền Trung       (Đ/c Vân)
- Chiều 18/8: Sinh hoạt tổ GVKC                          (tổ GVKC)
- Từ 02-18/8: Truy thu KPCĐ 0,2% khối SXKD Trung ương     (Ban Tài chính)
- Sáng 19/8: Thăm Công An thành phố nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam                                (T/trực + Văn phòng)
- Ngày 20/8: Tổ chức Hiến máu nhân đạo tại Công đoàn ngành Giáo dục (Ban Tuyên giáo - Nữ công)
- Sáng 22/8: Giao ban tuần 4 tháng 8 năm 2011         (Ttrực + Trưởng ban)
- Sáng 23/8: Giao ban LĐLĐ các quận, huyện tháng 8/2011 (Đ/c Thanh PCTTT + đại diện các ban, phòng)
- Chiều 23/8: Giao ban CĐ ngành, Cấp trên cơ sở tháng 8/2011   (Đ/c Linh PCT + đại diện các ban, phòng)
- Chiều 24/8: Làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoà Vang (Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố).
- Chiều 25/8: Trao sổ hưu cho cán bộ nghỉ hưu         (T/trực + Ban ToC)
+ Sinh hoạt CĐ cơ quan kỷ niệm 66 năm CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9
- Từ 25-26/8: Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Vietcombank        (Tổ GVKC)
- Sáng 29/8: Giao ban tuần 1 tháng 9/2011             (Ttrực + Trưởng ban)
- Từ 02-31/8: Kiểm tra hoạt động CĐ khối trường năm 2011 (T/trực + Ban ToC + tổ công tác).
- Từ 20 - 31/8: Kiểm tra 05 CĐ Cấp trên cơ sở                 (UBKT)
- Từ 29-31/8: Đ/c Liên họp Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại Hà Nội.
Trên đây là một số công tác trọng tâm và dự kiến lịch công tác, hội họp tháng 8/2011 của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề nghị các Ban, phòng LĐLĐ thành phố, các đơn vị trực thuộc và các cấp công đoàn triển khai thực hiện.

Nơi nhận:    
- Ban Thường vụ LĐLĐ TP
- Các Ban, Phòng LĐLĐ TP
- Các đơn vị cấp trên cơ sở
- Lưu VT-TH.
TL. BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG


Lê Thị Tín


Nghị quyết hội nghị lần thứ 8
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ...
Báo cáo sơ kết hoạt động kiểm tra Công Đoàn các ...
Báo cáo 6 tháng đầu năm
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội X Công ...
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội X Công ...
Công văn
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6
Báo cáo tháng 4 năm 2011
Ủng hộ nhân dân Nhật bản bị thiệt hại do động đất, ...
V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP Ngày 24/2/2011 của Chính phủ
V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia ...
Báo cáo tháng 2 năm 2011
Khảo sát, báo cáo hộ CNVC-LĐ nghèo cần hổ trợ xây dựng, ...
Báo cáo tháng 1 năm 2011
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2010
Chương trình công tác tháng 01 năm 2011
Hướng dẫn về việc tổ chức đại hội công nhân viên chức ...
Hướng dẫn các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Mão 2011
Đánh giá cán bộ công chức năm 2010

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết