Đà Nẵng 29/04/2017

Hệ thống tổ chức CĐ


TẬP THỂ THƯỜNG TRỰC
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lương Nguyễn Minh Triết
Chủ tịch
minhtriet1510@gmail.com 05113.818.525
0903.598.658
Nguyễn Đức Thanh
Phó Chủ tịch TT
ducthanh.congdoan@gmail.com 05113.602228
0903.516.548
Nguyễn Lê Quốc Linh
Phó Chủ tịch
quoclinh1179@yahoo.com 05113.817.007
0913.441.179
Hoàng Hữu Nghị
Phó Chủ tịch
hhnghidn@gmail.com
hhnghitccb@yahoo.com.vn
05113.830.951
0913.416.890


VĂN PHÒNG
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Chí Thành
Chánh Văn phòng
lethanh0177@gmail.com 0925 555 666
Nguyễn Thị Dung
Phó Văn phòng
nguyendungmt@gmail.com 05113.821.139
0913.014.457
Nguyễn Thị Như Đa Ny
Văn thư lưu trữ
nguyenny7778@gmail.com 05113.821.139
0122.942.0464
Nguyễn Hữu Giang
Chuyên viên
nguyenhuugiangidol@yahoo.com 0905.171.863

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trương Ngọc Hùng
Trưởng ban
hungmiquang@yahoo.com 05113.822.262
0905.471.347
Lê Văn Lâm
Phó ban
lamcspl@yahoo.com.vn 05113.822.262
0903.516.548
Cù Đình Thi
Phó ban
kythu.cdkcn@gmail.com 05113.822.262
0905.102.282
Phạm Thanh Hiền
Chuyên viên
phamhien1811@gmail.com 05113.822.262
0983.359.929
Đặng Bá Đạt
Chuyên viên
dangdattbk.@gmail.com 05113.822.262
0982.145.471


BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Phạm Hoa Lê
Trưởng ban
hoalecongdoan@gmail.com 05113.825.621
0905.849.064
Trần Thị Ngọc Yến
Phó ban
tranngocyentg@yahoo.com.vn 05113.821.813
0903.559.647
Mã Thành Điệp
Chuyên viên
diepthcd@gmail.com 05113.821.813
0905.200.045
Phan Thị Hà
Chuyên viên
phanha1985@gmail.com 05113.821.813
0905.485.045
Phan Văn Sáng
Chuyên viên
sangphan.ldn@gmail.com 05113.821.813
0905.495.745
Bùi Thị Minh Tuấn
Chuyên viên
minhtuancddn@gmail.com 05113.821.813
0975.077.527
 

BAN TÀI CHÍNH
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Văn Thị Thúy Hằng
Trưởng ban
hang3002@gmail.com 05113.825.457
0918.335.978
Phan Thị Thục Anh
Phó ban
thucanhphan@yahoo.com 05113.825.457
0935.890.199
Lê Thảo Huyền Trang
Chuyên viên
lethaohuyentrang@gmail.com 05113.825.457
0984.237.268
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chuyên viên
mainguyen300387@gmail.com 05113.825.457
0905.959.559


BAN TỔ CHỨC
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Phạm Thị Minh Thúy
Trưởng ban
minhthuybtc@yahoo.com.vn 05113.818.064
0905.130.475
Nguyễn Thành Trung
Phó ban
trungthanhnguyen2007@yahoo.com.vn 05113.818.064
0945.778.376
Lữ Trọng Phương
Chuyên viên
phuongcongdoan86@gmail.com 05113.818.064
0905.237.309


VĂN PHÒNG ỦY BAN KIỂM TRA
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Văn Đại
Chủ nhiệm UBKT
ubktcongdoandanang@yahoo.com.vn 05113.818.355
0905.324.529
Lê Văn Long
Phó Chủ nhiệm UBKT
longlevan57@gmail.com 05113.818.355
0914.177.905
Phạm Thị Thu Hiền
Chuyên viên
hienlong1111@yahoo.com 05113.818.355
0914.428.878

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HẢI CHÂU
Địa chỉ: 27 Yên Bái - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.822.816 - Email: ldldhaichau.dng@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trần Thanh Bình
Chủ tịch
  05113.822.816
0905.825.279
Đỗ Thị Ngọc Yến
Phó Chủ tịch 
  05113.822.816
0905.228.008
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Chuyên viên
  05113.822.816
01268.407.299
Phan Thị Thanh Thuyền
Chuyên viên
  05113.822.816
0905.451.569
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.813.453 - Email: ldldthanhkhe@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chủ tịch
  0989078705
Nguyễn Hữu Huệ
Phó Chủ tịch
ldldthanhkhe@gmail.com 0913443979 
Trần Thị Nghĩa
Chuyên viên
nghialdldthanhkhe@gmail.com 0905145058 
Võ Bằng
Chuyên viên
Bangvo246@gmail.com 0905048845 
Phan Thị Hương Lan
Chuyên viên
lan07111987@gmail.com 0905927847
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN SƠN TRÀ

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại & fax: 05113.944.040 - Email: ldldsontra@yahoo.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Ngô Gia Lĩnh
Chủ tịch
ngogialinh1974@yahoo.com 05113.944.040
0935.446198
Lê Thị Hồng Minh
Phó Chủ tịch
lethihongminh1975@yahoo.com.vn 05113.944.040
0905.347268
Hoàng Bách Tùng
UVTV
hoangbachus07@gmail.com 05113.944.040 
0905.087127 
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chuyên viên
thanhthuy84dng@yahoo.com.vn 05113.944.040
0905.638063
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: TTHC quận Liên Chiểu - 89 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 841 721  - Email: congdoanlienchieu@yahoo.com.vn
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Trọng Nguyên
Chủ tịch
nguyenldld@gmail.com 0982.145.415
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Phó Chủ tịch 
nguyethta@danang.gov.vn 0905 428 119
Đỗ Thị Yên Ly
Chuyên viên
lydty@danang.gov.vn 0935 803 468 
Lê Thành Công Danh
Chuyên viên
danhltc@danang.gov.vn 0935 510 915
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến – Phường Khuê Mỹ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3.847.530 - Email: ldldnhs@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Hải Vân
Chủ tịch
  0511.3847530
0905771460
Phạm Thị Trang
Phó Chủ tịch 
  0511.3959001
0905905003
Đặng Ngọc Thương
UV BTV
  0511.3959001 
0905092167
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
Chuyên viên
  0511.3959001 
01226110578
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CẨM LỆ

Địa chỉ: 131 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113. 674.210 - Email: ldldcamle@yahoo.com.vn
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Phạm Quang Ánh
Chủ tịch
  0914.081.129
Trần Thị Kim Trinh
Phó Chủ tịch 
  0903.587.159
Nguyễn Thị Phước Thành
UV BTV
  0982.808.276
Trần Vũ
Chuyên viên
  0903.585.896
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOÀ VANG

Địa chỉ: TT hành chính huyện Hòa Vang - Thôn Dương lâm, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113.673074 - Email: ldldhoavang@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Đặng Sỹ Cừ
Chủ tịch
  0905132300
Nguyễn Thị Do
Phó Chủ tịch 
do0060@gmail.com 0976011044 
Trần Thị Thanh Tâm
Chuyên viên
thanhtamcdhv@gmail.com 0982011200 
Nguyễn Thanh Hùng
Chuyên viên
hungcdhv@gmail.com 0934855078 
 
 CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3.623.648 - 3.623.855
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chủ tịch
tuyetnhung1309@gmail.com 05113.623.648
0935.882.929 
Nguyễn Đình Trung
Phó Chủ tịch
trungnd3@danang.gov.vn 05113.623.855
0903.597.878 
Lương Đức Quan
UV BTV
vanphongcdvc@gmail.com 05113.623.855
0905.754.509 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP & CHẾ XUẤT ĐN
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 5113.797.435
Fax: 05113.626.226
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Đinh Thị Thanh Hà
Chủ tịch
thanhha71dn@gmail.com 05113.797.435
0905.767.989 
Huỳnh Chiến
Phó Chủ tịch
huynhchien30@gmail.com 05113.624.107
0903.588.783 
Lê Thị Ngọc Oanh
Phó Chủ tịch
ngocoanhcddng@gmail.com 05113.624.107
0982.082.087 
Phan Thị Huệ
Trưởng ban Nữ công
huephandndt@gmail.com 05113.644.219
0914.926.597 
Nguyễn Thị Thủy
Chuyên viên
nguyenthuy915@gmail.com 05113.644.219
0906.557.797 
Võ Thị Kim Hạnh
Chuyên viên
hanhvo349@gmail.com 05113.624.107
0978.806.556 
Nguyễn Văn Lượm
Chuyên viên
vanluom1961@gmail.com 05113.797.435
0905.119.130 
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Chuyên viên
thanhhien1202@gmail.com 05113.644.219
0905.058.409 
Trần Văn Đại
Chuyên viên
tranvandaikcn@gmail.com 05113.797.435
0935.584.548 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3.822.134 - Email: dungvoldld@yahoo.com.vn
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Văn Nam
Chủ tịch
  0913.459215
Võ Anh Dũng
Chuyên viên
dungvoldld@yahoo.com.vn 0914.619120
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3.826.089
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Đăng Huy
Chủ tịch
  0983. 443340
Phan Thị Hoài Nhân
Phó Chủ tịch
nhantph@danang.gov.vn 0905.107762
Nguyễn Thị Mỹ Phương
Chuyên viên
myphuong9105@gmail.com 0935. 816919
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN
Điện thoại/FAX: 05113. 887741
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Thúy Mai
Chủ tịch
nttmai123@yahoo.com.vn 0905272249 
Đỗ Thị Thanh Vân
Phó Chủ tịch
thvandn79@yahoo.com hoặc
vancongdoansct@gmail.com
0936703585 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
Địa chỉ: Tầng 23, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: (0511)3.822.159
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Út
Chủ tịch
bsnguyenut@gmail.com 0913407809 
Nguyễn Văn Lộc
Phó Chủ tịch 
locbvdn@gmail.com 0905113414 
Nguyễn Thị Hà
Chuyên viên
hacdytdn@gmail.com 01202359623 
Lê Bá Hiếu
Chuyên viên
le.bahieudn@gmail.com 0905521202
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: (0511)3.821.044 - Email: congdoan.edu@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Hà Hội
Chủ tịch
hahoiedu@gmail.com 0905.103499 
Trương Vân Quyên
Phó Chủ tịch 
vanquyen1805@gmail.com 0913.419839

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 2 – Đường Cách mạng tháng Tám – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3601.949 - Email: nvhlddanang@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trương Duy Huyến
Giám đốc
truongduyhuyen@gmail.com 0511.3601.947
0913.497.477
Đoàn Đức Phước
Phó Giám đốc
Phuocdd2001@yahoo.com 0511.3601.948
0987.891.918
Đinh Thiền
Phó Giám đốc
thien305080@gmail.com 0511.3601.946
0905.305.080
Nguyễn Đăng Vy Phương
Chuyên viên
nguyendangvyphuong@gmail.com 0511.3601.949
0905.702.303
Phan Hoài Trinh
Chuyên viên
Hoaitrinh1802@gmail.com 0511.3601.949
0935.280.913
Phạm Ngọc Huyền
Chuyên viên
ngochuyensd@yahoo.com 0511.3601.945
0905.606.433
Nguyễn Tú
Chuyên viên
ductunvhld@gmail.com 0511.3601.945
0905.190.005
Nguyễn Thanh Thiều Quang
Nhân viên
nguyenthanhthieuquang@gmail.com 0905.774.040
Lê Quang Vịnh
Nhân viên
  0935.212.291
Trần Ngọc Dũng
Nhân viên
  0905.819.319
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0905 102 282

05113 822 262

Lượt truy cập
00460110
Hôm nay:747
Tất cả:00460110
Đang trực tuyến:39
Hình ảnh hoạt động
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn