Đà Nẵng 12/12/2018

Hệ thống tổ chức CĐ


TẬP THỂ THƯỜNG TRỰC
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Ngô Xuân Thắng
Chủ tịch
ngoxuanthang@gmail.com 02363.818.525
0903.505.169
Hoàng Hữu Nghị
Phó Chủ tịch 
hhnghidn@gmail.com
hhnghitccb@yahoo.com.vn
02363.830.951
0913.416.890
Trần Vũ Duy Mẫn
Phó Chủ tịch
duyman311@gmail.com 02363.602228
0914.486.785
Đinh Thị Thanh Hà
Phó Chủ tịch
thanhha71dn@gmail.com 0905.767.989


VĂN PHÒNG
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Chí Thành
Chánh Văn phòng
lethanh0177@gmail.com 0925 555 666
Nguyễn Thị Dung
Phó Văn phòng
nguyendungmt@gmail.com 02363.821.139
0913.014.457
Nguyễn Thị Như Đa Ny
Văn thư lưu trữ
nguyenny7778@gmail.com 02363.821.139
0122.942.0464
Phan Thị Ngọc Minh
Chuyên viên
ngocminh283@gmail.com 0905.895.051

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Ngô Gia Lĩnh
Trưởng ban
ngogialinh1974@yahoo.com 02363.822.262
0935.446.198
Lê Văn Lâm
Phó ban
levanlam1960@gmail.com 02363.822.262
01254.567.092
Nguyễn Thị Mỹ Phương
Chuyên viên
myphuong9105@gmail.com 02363.822.262
0935.816.919
Phạm Thanh Hiền
Chuyên viên
phamhien1811@gmail.com 02363.822.262
0983.359.929
Đặng Bá Đạt
Chuyên viên
dangdatbk@gmail.com 02363.822.262
0982.145.471


BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Phạm Quang Ánh
Trưởng ban
phamanhhoaxuan@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
0914.081.129
Trần Thị Ngọc Yến
Phó ban
tranngocyentg@yahoo.com.vn
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
02363.821.813
0903.559.647
Nguyễn Thanh Hùng
Chuyên viên
hungcdhv@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
02363.821.813
0934.855.078
Bùi Thị Minh Tuấn
Chuyên viên
minhtuancddn@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
02363.821.813
0975.077.527
Thái Phạm Thảo Uyên
Chuyên viên
uyenthai27@gmail.com
bantuyengiaonucongdn@gmail.com
0934.626.404
 

BAN TÀI CHÍNH
ao dong phuc tai da nang  

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Văn Thị Thúy Hằng
Trưởng ban
hang3002@gmail.com 02363.825.457
0905.606.179
Nguyễn Hữu Giang
Phó ban
nguyenhuugiangidol2007@gmail.com 0905.171.863
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chuyên viên
mainguyen300387@gmail.com 02363.825.457
0905.959.559


BAN TỔ CHỨC
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thành Trung
Trưởng ban
trungthanhnguyen2007@yahoo.com.vn 02363.818.064
0945.778.376
Lữ Trọng Phương
Phó ban
phuongcongdoan86@gmail.com 02363.818.064
0905.237.309
Phan Hoài Trinh
Chuyên viên
hoaitrinh1802@gmail.com 0935.280.913


VĂN PHÒNG ỦY BAN KIỂM TRA
 

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Văn Đại
Chủ nhiệm UBKT
ubktcongdoandanang@yahoo.com.vn 02363.818.355
0905.324.529
Phạm Thị Thu Hiền
Phó Chủ nhiệm UBKT
hienlong1111@yahoo.com 02363.818.355
0914.428.878

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HẢI CHÂU
Địa chỉ: 27 Yên Bái - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.822.816 - Email: ldldhaichau.dng@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trần Thanh Bình
Chủ tịch
thanhbinh081976@gmail.com 02363.822.816
0905.825.279
Đỗ Thị Ngọc Yến
Phó Chủ tịch 
dothingocyencdhc@gmail.com 02363.822.816
0905.228.008
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
UV BTV
hoangoanhdn1@gmail.com 02363.822.816
01268.407.299
Nguyễn Văn Cường
Chuyên viên
nguyenvancuong90dn@gmail.com 0973.846.656
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THANH KHÊ

Địa chỉ: 503 Trần Cao Vân - Q.Thanh Khê - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.813.453 - Email: ldldthanhkhe@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chủ tịch
  0989078705
Phan Văn Sáng
Phó Chủ tịch
sangphan.ldn@gmail.com 0905495745
Trần Thị Nghĩa
Chuyên viên
nghialdldthanhkhe@gmail.com 0905145058 
Võ Bằng
Chuyên viên
Bangvo246@gmail.com 0905048845 
Phan Thị Hương Lan
Chuyên viên
lan07111987@gmail.com 0905927847
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN SƠN TRÀ

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại & fax: 02363.944.040 - Email: ldldsontra@yahoo.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Thị Hồng Minh
Chủ tịch
lethihongminh1975@yahoo.com.vn 02363.944.040
0905.347.268
Hoàng Bách Tùng
Phó Chủ tịch
hoangbachus07@gmail.com 02363.944.040 
0905.087127 
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LIÊN CHIỂU

Địa chỉ: TTHC quận Liên Chiểu - 89 Ngô Thì Nhậm, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 841 721  - Email: congdoanlienchieu@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Lê Trọng Nguyên
Chủ tịch
nguyenldld@gmail.com 0982.145.415
Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Phó Chủ tịch 
nguyethta@danang.gov.vn 0905 428 119
Đỗ Thị Yên Ly
Chuyên viên
lydty@danang.gov.vn 0935 803 468 
Lê Thành Công Danh
Chuyên viên
danhltc@danang.gov.vn 0935 510 915
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến – Phường Khuê Mỹ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.847.530 - Email: ldldnhs@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Hải Vân
Chủ tịch
  0236.3847530
0905771460
Phạm Thị Trang
Phó Chủ tịch 
  0236.3959001
0905905003
Đặng Ngọc Thương
UV BTV
  0236.3959001 
0905092167
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
Chuyên viên
  0236.3959001 
01226110578
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CẨM LỆ

Địa chỉ: 131 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363. 674.210 - Email: ldldcamle@yahoo.com.vn
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Phạm Hoa Lê
Chủ tịch
hoalecongdoan@gmail.com 02363.674.310
0905.849.064
Trần Thị Kim Trinh
Phó Chủ tịch 
ldldcamle@yahoo.com.vn 02363. 674.210
0903.587.159
Nguyễn Thị Phước Thành
UV BTV
ldldcamle@yahoo.com.vn 02363. 674.210
0982.808.276
Trần Vũ
Chuyên viên
ldldcamle@yahoo.com.vn 02363. 674.210
0903.585.896
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HOÀ VANG

Địa chỉ: TT hành chính huyện Hòa Vang - Thôn Dương lâm, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.673074 - Email: ldldhoavang@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Huỳnh Tân
Chủ tịch
  0988071771
Nguyễn Thị Do
Phó Chủ tịch 
do0060@gmail.com 0976011044 
Trần Thị Thanh Tâm
UV BTV
thanhtamcdhv@gmail.com 0982011200 
 
 CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.623.648 - 3.623.855
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chủ tịch
tuyetnhung1309@gmail.com 02363.623.648
0935.882.929 
Nguyễn Đình Trung
Phó Chủ tịch
trungnd3@danang.gov.vn 02363.623.855
0903.597.878 
Lương Đức Quan
UV BTV
vanphongcdvc@gmail.com 02363.623.855
0905.754.509 
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
thanhthuy84dng@yahoo.com.vn 0905.638063

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP & CHẾ XUẤT ĐN
Địa chỉ: Số 345 đường Lê Thanh Nghị - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.797.435
Fax: 02363.626.226
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Đinh Thị Thanh Hà
Chủ tịch
thanhha71dn@gmail.com 02363.797.435
0905.767.989 
Lê Thị Ngọc Oanh
Phó Chủ tịch
ngocoanhcddng@gmail.com 02363.624.107
0982.082.087 
Phan Thị Huệ
Trưởng ban Nữ công
huephandndt@gmail.com 02363.644.219
0914.926.597 
Nguyễn Thị Thủy
Chuyên viên
nguyenthuy915@gmail.com 02363.644.219
0906.557.797 
Võ Thị Kim Hạnh
Chuyên viên
hanhvo349@gmail.com 02363.624.107
0978.806.556 
Nguyễn Văn Lượm
Chuyên viên
vanluom1961@gmail.com 02363.797.435
0905.119.130 
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Chuyên viên
thanhhien1202@gmail.com 02363.644.219
0905.058.409 
Trần Văn Đại
Chuyên viên
tranvandaikcn@gmail.com 02363.797.435
0935.584.548 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.822.134 - Email: dungvoldld@yahoo.com.vn
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Thái Ngọc Trung
Chủ tịch
trungtn@danang.gov.vn 0905 040 302
Võ Anh Dũng
Phó chủ tịch
dungvoldld@yahoo.com.vn 0914.619120
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.826.089
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Đăng Huy
Chủ tịch
  0983. 443340
Phan Thị Hà
Phó Chủ tịch
phanha1985@gmail.com 02363.826.089
0905.485.045
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN
Điện thoại/FAX: 02363. 887741
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Thị Thúy Mai
Chủ tịch
nttmai123@yahoo.com.vn 0905272249 
Đỗ Thị Thanh Vân
Phó Chủ tịch
thvandn79@yahoo.com hoặc
vancongdoansct@gmail.com
0936703585 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ
Địa chỉ: Tầng 23, Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: 02363.822.159
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Út
Chủ tịch
bsnguyenut@gmail.com 0913407809 
Nguyễn Văn Lộc
Phó Chủ tịch 
locbvdn@gmail.com 0905113414 
Nguyễn Thị Hà
UV BTV
hacdytdn@gmail.com 01202359623 
Lê Bá Hiếu
Chuyên viên
le.bahieudn@gmail.com 0905521202
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu TPĐN.
Điện thoại: 02363.821.044 - Email: congdoan.edu@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Đặng Hùng Thương
Chủ tịch
thuongdanghung@gmail.com 0905.188.863
Phan Thị Thục Anh
Phó Chủ tịch
thucanhphan@yahoo.com 0935890199
Trương Vân Quyên
Phó Chủ tịch 
vanquyen1805@gmail.com 0913.419839

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 2 – Đường Cách mạng tháng Tám – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.601.949 - Email: nvhlddanang@gmail.com
 
Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Trương Duy Huyến
Giám đốc
truongduyhuyen@gmail.com 0236.3601.947
0913.497.477
Đoàn Đức Phước
Phó Giám đốc
Phuocdd2001@yahoo.com 0236.3601.948
0987.891.918
Nguyễn Đăng Vy Phương
Chuyên viên
nguyendangvyphuong@gmail.com 0236.3601.949
0905.702.303
Phạm Ngọc Huyền
Chuyên viên
ngochuyensd@yahoo.com 0236.3601.945
0905.606.433
Nguyễn Tú
Chuyên viên
ductunvhld@gmail.com 0236.3601.945
0905.190.005
Nguyễn Thanh Thiều Quang
Nhân viên
nguyenthanhthieuquang@gmail.com 0905.774.040
Lê Quang Vịnh
Nhân viên
  0935.212.291
Trần Ngọc Dũng
Nhân viên
  0905.819.319Hình ảnh hoạt động
Đường dây nóng

Mọi thông tin tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua :

0983 359 929

02363 822 262

Lượt truy cập
01543460
Hôm nay:482
Tất cả:01543460
Đang trực tuyến:46
CLB Doanh Nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
Bootstrap Slider

Designed and Maintained byDanaWeb.vn